งานแสดงโครงการ Hibiscus ร.พ.เวชธานี

วันที่ 26-27 เมษายน 2555
โรงพยาบาลเวชธานี  ถนนลาดพร้าว
อบรมหลักสูตรเฉพาะด้าน

วันที่ 7 และ 21 เมษายน 2555
ห้องทรัพย์สมบูรณ์ชั้น 1 โรงแรมทาวน์อินทาวน์


เยี่ยมชมโครงการ Hibiscus ที่มาเลเซีย

วันที่ 10-11 เมษายน 2555
บริษัท KL Metro Group จำกัด (มาเลเซีย)
อบรม Management Training

วันที่ 1 มีนาคม 2555
ห้องรามคำแหง 1 โรงแรม S C PARK
ทั้งหมด 47 รายการ 1 2 3 4 5 6 7

Back to Top

เวลาที่ใช้ในการประมวลผลเพจ 0.007019043 วินาที