บริษัท อีอาร์เอ แฟรนไชส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดำเนินการโดยทีมงานบริหารที่มีความเชี่ยวชาญ และรอบรู้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มากว่า 15 ปี จึงทำให้บริษัทของ เราสามารถยืนหยัดอยู่ในกระแสธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงมา จนถึงปัจจุบัน ในฐานะผู้กำหนดรูปแบบธุรกิจตัวแทน ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย เครือข่ายของบริษัท อีอาร์เอ แฟรนไชส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ขยายออกไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและเติบโตต่อไปในอนาคต
วิสัยทัศน์ผู้บริหาร
ERA คือสังคมคุณภาพของตัวแทนหรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งยึดหลักการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายที่เปี่ยมไป ด้วยพลังและความร่วมมือร่วมใจที่เกิดขึ้นได้ด้วยการแบ่งปันความรู้ รวมถึงแรงบันดาลใจที่ได้มาจากนวัตกรรมความ คิดริเริ่มเปลี่ยนแปลงใหม่ๆอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาด้วยความรู้และความชำนาญในทุกๆพื้นที่ที่ทำงานรวมถึงมุมมอง ที่เรามีต่อกระแสโลก ERA ได้ส่งมอบช่วงเวลาอันมีค่าที่แท้จริงในทุกๆขั้นตอนของกระบวนการซื้อและขายอสังหาริม ทรัพย์ให้แก่ลูกค้าทุกๆท่าน ที่ ERA Real Estate ความสำเร็จของเราคือการขับเคลื่อนโดยกลุ่มสังคมคุณภาพ ของตัวแทนหรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ ผู้ใช้บริการ

Back to Top

เวลาที่ใช้ในการประมวลผลเพจ 0.0046889782 วินาที