โรงงาน
ขาย 108,000,000 บาท
ปทุมธานี
คลองหลวง
List.576963 รายละเอียด
ขาย 85,000,000 บาท
ชลบุรี
โกดังโรงงาน
List.576869 รายละเอียด
ขาย 45,000,000 บาท
ชลบุรี
ศรีราชา
List.576848 รายละเอียด
ขาย 5,000,000 บาท
ปทุมธานี
ลาดหลุมแก้ว
List.576745 รายละเอียด
ขาย 76,340,000 บาท
ชลบุรี
ศรีราชา
List.576717 รายละเอียด
ขาย 89,000,000 บาท
สมุทรปราการ
เมือง
List.576615 รายละเอียด
ขาย 30,000,000 บาท
ชลบุรี
ศรีราชา
List.576469 รายละเอียด
ขาย 18,000,000 บาท
ชลบุรี
ศรีราชา
List.576251 รายละเอียด
ขาย 35,000,000 บาท
สมุทรสาคร
โชคอำนวย แฟคทอรี่
List.575980 รายละเอียด
ขาย 120,000,000 บาท
ชลบุรี
ศรีราชา
List.575918 รายละเอียด
ขาย 35,000,000 บาท
ปทุมธานี
ลำลูกกา
List.575915 รายละเอียด
ขาย 32,000,000 บาท
สมุทรสาคร
กระทุ่มแบน
List.575889 รายละเอียด
ขาย 119,000,000 บาท
สมุทรสาคร
โชคอำนวย แฟคทอรี่
List.575888 รายละเอียด
ขาย 120,000,000 บาท
ชลบุรี
ศรีราชา
List.575715 รายละเอียด
ขาย 14,000,000 บาท
สมุทรปราการ
MCP Home Factory 2
List.575412 รายละเอียด
ขาย 150,000,000 บาท
ชลบุรี
กิ่งอำเภอเกาะจันทร์
List.571481 รายละเอียด
ขาย 130,000,000 บาท
กรุงเทพมหานคร
เขตลาดกระบัง
List.560614 รายละเอียด
ขาย 19,000,000 บาท
สมุทรปราการ
บางพลี
List.553234 รายละเอียด
ขาย 75,000,000 บาท
สมุทรสาคร
เมือง
List.551718 รายละเอียด
ขาย 23,000,000 บาท
ชลบุรี
ศรีราชา
List.548557 รายละเอียด

ทั้งหมด 21 รายการ

1 2

Back to Top

เวลาที่ใช้ในการประมวลผลเพจ 0.0766479969 วินาที